• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Cái lưng

Giải thích về quang hợp (đồng hóa carbon)

Blog-Wat-is-fotosynthese.jpg22 mar.

Cây sẽ thực hiện quá trình quang hợp ở các thành phần màu xanh lá của mình bằng cách sử dụng lục lạp. Mục đích của quá trình quang hợp là tạo ra đường (glucose) và ôxy (O2). Đối với quá trình quang hợp, cây cần có ba thứ: nước lấy qua rễ, carbon dioxide (CO2) thông qua khí khổng và ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo để lấy năng lượng. Tất cả các loài thực vật đều cần ánh sáng cho quá trình quang hợp.

Nước + carbon dioxide + ánh sáng glucose + ôxy

6 H2O + 6 CO2 C6H12O6 + 6 O2

Glucose được tạo ra sẽ được chuyển đổi thành các hợp chất khác như cellulose và tinh bột. Các hợp chất này dùng làm thức ăn cho con người và động vật hoặc làm nhiên liệu (gỗ) cho con người.

Cây sẽ dùng chất diệp lục để hấp thụ năng lượng ánh sáng cần thiết cho quá trình quang hợp. Chất diệp lục có thể được tìm thấy trong cái gọi là lục lạp. Chất diệp lục sẽ làm cho lá cây có được màu xanh của chúng. Trong khi tất cả các bộ phận của cây xanh đều chứa lục lạp, cho đến nay, phần lớn năng lượng được tạo ra trong lá của cây.

Chuyển hóa và ôxy hóa ở thực vật (sự dị hóa)

Cũng giống như con người, các loài thực vật đều sử dụng năng lượng. Chúng giải phóng năng lượng này thông qua quá trình ôxy hóa glucose, tạo ra carbon dioxide dưới dạng chất thải. Thực vật, giống như con người, cũng sử dụng ôxy cho quá trình này, được gọi là quá trình ôxy hóa.

Glucose + ôxy nước + carbon dioxide + năng lượng

C6H12O6 + 6 O2 6 H2O + 6 CO2 + năng lượng

Kết quả là, vào ban ngày, khi cây xanh trải qua quá trình ôxy hóa cũng như quá trình quang hợp, ôxy và carbon dioxide sẽ được trao đổi theo cả hai hướng. Vào ban đêm sẽ không xảy ra quang hợp, nhưng quá trình ôxy hóa vẫn tiếp tục. Vì vậy, ban đêm thực vật sẽ hấp thụ ôxy và giải phóng carbon dioxide.

May mắn thay, thực vật sử dụng nhiều carbon dioxide hơn trong quá trình quang hợp so với chúng tạo ra trong quá trình ôxy hóa. Và ngược lại: chúng tạo ra nhiều ôxy trong quá trình quang hợp hơn là khi hấp thụ trong quá trình ôxy hóa.

Tăng trưởng tối ưu và các quá trình ra hoa

Dinh dưỡng qua lá của BAC sẽ cho phép nhanh chóng tạo ra diệp lục tố ở lá cây. Phương thức này cũng giúp cho thực vật khỏe mạnh một cách toàn bộ. Bằng cách này, các loài gây hại như nấm mốc và nấm mạng nhện botrytis sẽ ít có cơ hội làm hư hỏng mùa màng. Nhờ đó, quá trình quang hợp có thể mang lại hiệu quả khả dĩ nhất, dẫn đến sự tăng trưởng và ra hoa tuyệt vời cho cây trồng.

Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của quang hợp đối với cây trồng của mình? Chúng tôi hoan nghênh quý vị liên hệ với các cố vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi để được tư vấn riêng.

« Cái lưng

Scroll to top